fbpx

Автор: Блог Статии

Разликите между маркетинг и продажби

маркетинг и реклама

В тази статия бих искала да ви запозная съвсем накратко с разликите между маркетинг и продажби в контекста на социалните мрежи.

В нашата практика много често се сблъскваме с грешната представа на наши клиенти, че маркетинг е равно на продажби.

И маркетинга, и продажбите целят да увеличат прихода на дадена организация. Те са толкова взаимообвързани, че хората често не правят никаква разлика между тях. В действителност в малки предприятия един и същи човек (или няколко души) извършва дейностите и по маркетинг, и по продажби. Но иначе маркетингът е различен от продажбите и с растежа на дадена организация ролите и отговорностите в двете направления стават все по-специализирани.

Ако сравним двете дейности по определени показатели, ще видим че те далеч не са еднозначни.

Приоритет на маркетинга е да достигне до клиентите и да изгради дълготрайна връзка с тях. Чрез него се създава идентичност на бранда, която лесно да се асоциира с определени нужди и задоволяването им. Той е насочен към образуване на дългосрочни отношения с клиента, за разлика от продажбите, които са с краткосрочен обхват и представляват пресечна точка на клиентското търсене и предлагането (на продукти и услуги) на дадена фирма.

Маркетингът се фокусира върху изграждане на стратегия, която да представи на потребителя стойността, качеството и предимствата на продуктите и услугите, да привлече вниманието му към бранда, да установи положителна репутация и доверие в марката. Продажбите не са толкова всеобхватни, а конкретни и концентрирани върху отношенията лице-в-лице, върху краткосрочното повлияване на решението на клиента. Те използват настъпателна стратегия, агресивни методи за повлияване, при които не се съблюдава дългосрочност и дълготрайност на отношенията с клиента, а само възможността да се намери пресечна точка на търсене и предлагане в конкретен момент. При маркетинга стратегията на комуникация не е изтласкваща, а привличаща.

Неговата най-основна цел е да генерира интерес към продукт или услуга и да създаде потенциални клиенти и перспективи за развитие. Най-кратко казано, продажбите са еднократен акт на покупка. Те представляват крайният резултат от маркетинга.

Как може да си „преведем” тази теория и да я приложим в социалните мрежи?

Най-общо казано, маркетингът запознава света с вашите конкретни продукти/услуги и опит, а продажбите са процесът, при който хората купуват тези продукти/услуги и опит.

Маркетингът ви помага да изградите доверие, а продажбите са израз на изграденото доверие, което имат хората във вас и репутацията на вашата организация.

Трябва да сте наясно с търсенето на пазара и да намерите начин стратегически да предложите и представите това, което се търси. Или с други думи: да намерите продукт (услуга), който да продавате (ПРОДАЖБИ), но и да имате история, която да разкажете (МАРКЕТИНГ).

Прочетете още:

5 факта, доказващи силата на Facebook

Как да получаваме всичко от любимите си фейсбук страници

Как да изградим работеща стратегия в социалните мрежи